Spring naar content

Werkwijze

De meeste kindvolgsysteem in het montessorionderwijs houden enkel bij welke aanbiedingen een kind heeft gekregen en met welke materialen een kind heeft gewerkt. Beide registraties zeggen weinig over de verworven vaardigheden en kennis door een kind. 

Met Cfolio kan de daadwerkelijke ontwikkeling van een kind worden gevolgd en bijgehouden, dit wordt gedaan volgens het lusmodel. Het lusmodel visualiseert het cognitieve leerproces van het kind, de interventies van de leraar en de interactie tussen kind en leraar.

Het begeleiden van kinderen begint bij het maken van een signalering. Signaleringen zijn korte en objectief geformuleerde observatie momenten. Na de signalering kan de leerkracht kiezen uit de volgende beslissingen:

  • Een aanbieding geven
  • Observeren
  • Wachten
  • Evalueren
  • Registreren

Uiteindelijk kan de leerkracht een totaaloverzicht zien van zowel de signaleringen van 1 kind, als alle signaleringen en geplande interventies van de gehele groep. Hierbij is het ook mogelijk dat de leerkracht zelf een eigen groep van kinderen aanmaakt.

Alle signaleringen en interventies die betrekking hebben op 1 kind zijn zichtbaar op de tijdlijn van het kind en alle signaleringen en interventies van de gehele groep zijn zichtbaar op de algemene tijdlijn. De voortgang van de ontwikkelingsmomenten van ieder kind is in één overzicht te zien.