Spring naar content

NMV en Nienhuis Montessori

De Nederlandse Montessori Vereniging en Nienhuis Montessori zijn vanaf het begin betrokken bij Cfolio. Zij ondersteunen de app en staan achter dit digitale kindvolgsysteem.

  • Nederlandse Montessori Vereniging: de Nederlandse Montessori Vereniging heeft als missie ‘het bevorderen en (doen) ontwikkelen van opvoeding en onderwijs, volgende de beginselen en werkwijzen van Maria Montessori en het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van het montessorionderwijs naar de maatstaven van de 21ste eeuw’.

    Het bestuur van de Nederlandse Montessori Verenging is ervan overtuigd dat dit kindvolgsysteem bijdraagt aan de kwaliteit van het montessorionderwijs. Ook de opleiders van de Nederlandse Montessori Vereniging staan achter dit initiatief en gebruiken Cfolio in de montessori opleidingen. Daarnaast verzorgen hun innovatiecoaches, met een rijke ervaring binnen het onderwijs, voor nieuwe gebruikers van de app een presentatie over hoe een school formatief kan evalueren.
  • Nienhuis Montessori: volgens Nienhuis Montessori dient in het onderwijs altijd één ding centraal te staan, namelijk de ontwikkeling van ieder individueel kind. Door de zorg die zij besteden aan het materiaal dat zij vervaardigen, proberen ze hieraan een maximale bijdrage te leveren. Hierbij is hun ervaring van bijna 100 jaar binnen het montessorionderwijs van grote waarde.

    Hun bijdrage aan het montessorionderwijs gaat echter verder dan dit, ze willen maximaal bijdragen aan de kwaliteit van het montessorionderwijs. Daarom levert ook Nienhuis een grote bijdrage aan Cfolio, simpelweg omdat ze geloven in de werking en wetenschappelijke basis van dit instrument. Zij geven aan: “Met Cfolio wordt het mogelijk te focussen op ontwikkeling, deze ontwikkeling op een overzichtelijke en wetenschappelijk verantwoorde wijze te documenteren, en te reflecteren op je pedagogisch-didactische aanpak als leraar en als team. Observeren vormt de basis, ontwikkeling is het doel!