Spring naar content

Werkwijze

De meeste kindvolgsystemen in het montessorionderwijs houden enkel bij welke aanbiedingen een kind heeft gekregen en met welke materialen een kind heeft gewerkt. Beide registraties zeggen weinig over de verworven vaardigheden en kennis door een kind. Bij Cfolio vormt observeren steeds de basis.

Het begeleiden van kinderen begint bij het maken van een signalering. Signaleringen zijn korte en objectief geformuleerde observatie momenten. Na de signalering kan de leerkracht kiezen uit de volgende beslissingen:

  • Wachten
  • Observeren
  • Instructie geven
  • Evalueren
  • Voorbereide omgeving aanpassen

Uiteindelijk kan de leraar een totaaloverzicht zien van zowel de signaleringen van één kind, als alle signaleringen en geplande interventies van de gehele groep. Hierbij is het ook mogelijk dat de leraar voor een bepaalde signalering zelf een (vaak kleinere) groep met kinderen aanmaakt.

Alle signaleringen en interventies die betrekking hebben op één kind zijn zichtbaar op de tijdlijn van het kind en alle signaleringen en interventies van de gehele groep zijn zichtbaar op de algemene tijdlijn. De voortgang van de ontwikkelingsmomenten van ieder kind is in één overzicht te zien.