Spring naar content

Werkwijze Cfolio

De meeste kindvolgsystemen in het montessorionderwijs houden enkel bij welke aanbiedingen een kind heeft gekregen en met welke materialen een kind heeft gewerkt. Beide registraties zeggen weinig over de verworven vaardigheden en kennis door een kind. Bij Cfolio vormt observeren steeds de basis.

Signaleringen en interventies

Het begeleiden van kinderen begint bij het maken van een signalering. Signaleringen zijn korte en objectief geformuleerde observatiemomenten. Na de signalering kan de leerkracht kiezen uit de volgende beslissingen:

  • Wachten
  • Observeren
  • Instructie geven
  • Evalueren
  • Voorbereide omgeving aanpassen

Uiteindelijk kan de leraar een totaaloverzicht zien van zowel de signaleringen van één kind, als alle signaleringen en geplande interventies van de gehele groep. Hierbij is het ook mogelijk dat de leraar voor een bepaalde signalering zelf een (vaak kleinere) groep met kinderen aanmaakt.

Alle signaleringen en interventies die betrekking hebben op één kind zijn zichtbaar op de tijdlijn van het kind. En alle signaleringen en interventies van de gehele groep zijn zichtbaar op de algemene tijdlijn. De voortgang van de ontwikkelingsmomenten van ieder kind is in één overzicht te zien.

Het stappenplan

Iedere interventie begint bij het maken van een signalering. Een signalering is een weergave van opvallend gedrag van een kind dat gerelateerd is aan de ontwikkeling op het gebied van cognitie, affectie of motoriek. Een signalering dient altijd gevolgd te worden door een geplande interventie. Op deze wijze documenteert u als leraar heel overzichtelijk wat u hebt gezien en welke interventie u hebt gekozen. Deze cyclus zal zich steeds herhalen.

In deze montessoriapp kunt u makkelijk:

  1. Signaleringen noteren, eventueel met een foto erbij
  2. Interventies kiezen en plannen

Dit stelt u dagelijks in staat planmatig te werken met de kinderen en uw duo deelgenoot te maken van wat u heeft geobserveerd en gepland, en wat er eventueel nog gedaan moet worden.

Cfolio vormt hiermee een perfecte verantwoording van en zeer goede reflectie op uw didactisch handelen. Hierover kunt u in bouwvergaderingen met het team van gedachten over wisselen. Met Cfolio hebt u de mogelijkheid om een nog betere en bewustere montessorileraar te worden.