Spring naar content

Ontwikkelingsgebieden

Cfolio heeft tot doel per ontwikkelingsgebied een duidelijk overzicht te bieden van gedrag en/of vaardigheden van het individuele kind.

De ontwikkelingsgebieden binnen dit kindvolgsysteem zijn:

  • Persoonsvorming: identiteit en leer/werk-attitude
  • Motoriek en waarneming: grote- en kleine motoriek en sensomotoriek
  • Taal: Nederlands en Engels luisteren, spreken, lezen, schrijven en taalbeschouwing
  • Wiskunde / Geometrie: ontwikkeling op gebied van ruimtelijke en vlakke meetkunde
  • Wiskunde / Rekenen / Algebra: ontwikkeling en vaardigheden op het gebied van getalbegrip, meet- en maatbegrip en algebra
  • Wetenschappen: biologie, geografie, historie, natuur & techniek en digitale geletterdheid
  • Kunst en cultuur: beeldende kunst, dans, drama en muziek
  • Maatschappij en burgerschapskunde: mens & maatschappij en burgerschapskunde