Spring naar content

Ondersteuningsaanbod

Juist gebruik van Cfolio zorgt voor aanwijsbare kwaliteitsverbetering van uw onderwijs. Daarom ondersteunen wij u graag bij de invoering zodat uw docenten goed met Cfolio leren werken.

We bieden u een drietal begeleidingstrajecten, uitgevoerd door een ervaren innovatiecoach. Deze coaches hebben Cfolio mee ontwikkeld en hebben een rijke ervaring binnen het onderwijs.

1. Basis begeleiding Cfolio

Omvang: 4 uur (indeling uren naar keuze van het team)
Vorm: Digitale bijeenkomst

Programmaonderdelen:

 • Inleiding Cfolio, wat willen we bereiken met dit documentatiesysteem?
 • Toelichting op de opzet en de kenmerken van Cfolio: wat is er specifiek aan een montessori documentatiesysteem en hoe is dit zichtbaar? Wat is de meerwaarde van het gebruik voor de leraar, voor het team en voor de ouders?
 • Geleide oefening/ voorbeelden met het planningsdeel met behulp van voorbeelden in Cfolio.
 • Geleide oefening/ voorbeelden met het registratiedeel in Cfolio.
 • Afsluiting: met elkaar in gesprek over doel en inhouden.

2. Uitgebreide begeleiding Cfolio

Omvang: 12 uur (indeling uren naar keuze van het team)
Vorm: teambijeenkomsten op school. Indien dit wegens Corona maatregelen niet mag/ niet mogelijk is dan digitaal, indien gewenst gedeeltelijk in subgroepen

Programmaonderdelen:

 • Toelichting op het ontwerp en de wetenschappelijke onderbouwing om aan de hand van voorbeelden.
 • Oefenen met formatief evalueren en vragen stellen.
 • Oefeningen met plannen, beslissingen nemen en registreren.
 • Verdiepen en verbreden van eigen ervaringen.
 • Verantwoording: wat willen we bereiken /kunnen we bereiken met dit documentatiesysteem als leraar en als team?
 • De verantwoording naar bestuur, ouders en overheid.

3. Intensieve begeleiding Cfolio

Omvang: uren in overleg met het team
Vorm: teambijeenkomsten op school. (Indien dit wegens Corona maatregelen niet mag/ niet mogelijk is dan digitaal, indien gewenst gedeeltelijk in subgroepen).

Begeleiding bij het invoeren van Cfolio als vernieuwingsproject. Programmaonderdelen worden in overleg vastgesteld en/of uitgebreid.

Programmaonderdelen:

 • Toelichting op het ontwerp en de wetenschappelijke onderbouwing om aan de hand van voorbeelden.
 • Verantwoording fomuleren: wat willen we bereiken /kunnen we bereiken met dit documentatiesysteem als leraar en als team? Hoe kunnen we ons verantwoorden naar bestuur, ouders en naar de overheid?
 • Gezamenlijk oefenen met plannen, beslissingen nemen en registreren.
 • Oefenen met formatief evalueren en vragen stellen.
 • Groepsbezoeken met behulp van een audit met een persoonlijke reflectiecyclus.
 • Verdiepen en verbreden van eigen ervaringen in teamoverleg.